Zasoby

Home/

Konserwacja przenośnego wyposażenia sanitarnego

Konserwacja zapobiegawcza pozwala zachować wartość sprzętu. Utrzymując moduł w dobrym stanie technicznym, wydłużamy żywotność sprzętu i obniżamy koszty. Wczesne wykrywanie problemów pozwala przewidywać niezbędne naprawy. Gdy nie jest konieczne wycofywanie pojazdów z eksploatacji w związku z rozległymi naprawami, nie dochodzi do poważnych zakłóceń pracy. Regularne kontrole, analizy i odpowiednie przeszkolenie umożliwiają przewidywanie i zapobieganie usterkom, które mogłyby doprowadzić do większych awarii i zagrożeń.

Oto najważniejsze kwestie związane z konserwacją:

Jak użytkować urzadzenia serwisujące?

Wiedza na temat możliwości i ograniczeń posiadanego modułu pozwala optymalizować jego wykorzystanie. Przed pierwszym użyciem modułu należy przeczytać instrukcję. Nowym operatorom należy zapewnić czas na zapoznanie się z instrukcją oraz odpowiednie przeszkolenie przez certyfikowany personel.
W niektórych przypadkach potrzebna jest bardziej szczegółowa wiedza na temat obsługi modułu lub konserwacji floty. Firma Satellite Industries chętnie dzieli się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem, oferując zarówno podstawowe konsultacje, jak i skrojone na miarę programy szkoleniowe. Pragniemy, aby nasi klienci potrafili w maksymalnym stopniu wykorzystywać możliwości urządzeń serwisujących Satellite. Prosimy o omawianie wszelkich szczególnych potrzeb z regionalnym przedstawicielem.

Prawidłowa konserwacja. Na czym polega? I dlaczego jest ważna?

Istnieją dwa podejścia do konserwacji: pierwsze to konserwacja proaktywna, a drugie — konserwacja awaryjna (czytaj: naprawy). Utrzymywanie modułu i pojazdu w czystości oraz regularne przeprowadzanie kontroli pozwala zachować najlepszy stan techniczny sprzętu. A sprawny sprzęt oznacza ciągłość pracy. Poświęcając zaledwie kilka minut dziennie, można zapobiegać nieoczekiwanym awariom. Bazując na doświadczeniu klienta i naszej wiedzy na temat podzespołów, pomagamy opracować łatwy do realizacji harmonogram konserwacji.

Jakie codzienne czynności warto wykonywać?

Konserwacja zapobiegawcza powinna stać się codzienną rutyną. Przeznaczenie 10 minut dziennie z czasu pracy operatora na podstawowe czynności konserwacyjne pozwoli w dłuższej perspektywie zapobiec poważniejszym przestojom wskutek awarii pojazdu. Codzienna inspekcja przed wyruszeniem w trasę oraz opróżnianie i czyszczenie na koniec dnia sprawiają, że stan techniczny pojazdu jest pod stałą kontrolą, co, w razie potrzeby, umożliwia optymalne zaplanowanie większych napraw.

Jak konserwować aluminiowe zbiorniki?

Każdy materiał, z którego wykonany jest zbiornik próżniowy, wymaga specyficznego sposobu konserwowania. Wszystkie metale są wrażliwe na działanie rozmaitych płynów, z którymi w naszej branży wchodzą w ciągły kontakt.
Niezwykle istotna dla poprawy żywotności zbiornika jest właściwa konserwacja i dbałość o produkt. Firma Satellite Industries stosuje aluminium klasy morskiej, które już samo w sobie zapewnia wysoką odporność na działanie płynów korodujących. Należy jednak pamiętać, że dodatkowa dbałość i właściwa konserwacja wydłużą okres eksploatacji zbiornika aluminiowego. Aby zachować odporność aluminium na agresywne działanie substancji korodujących, zalecamy mycie ciśnieniowe wnętrza zbiornika co 3 miesiące. Dzięki temu:

  • w szczelinach;
  • ani w elementach przyspawanych we wnętrzu zbiornika nie pozostaną uwięzione żadne substancje chemiczne, których obecność przyspiesza proces niszczenia aluminium.

Oprócz tego wszystkie moduły serwisowe firmy Satellite Industries są wyposażone w anody cynkowe. Są to elementy zużywalne. Anoda przyciąga substancje korodujące i przyjmuje na siebie ich niszczącą siłę, chroniąc w ten sposób zbiornik. Stopień zużycia anod należy sprawdzać co 6 miesięcy. Aby zrobić to prawidłowo, należy opróżnić zbiornik, wymontować (wykręcić) anody i zmierzyć ich długość. Całkowita długość cynku na nowej, nieużywanej anodzie wynosi 7,5 cm.

Oryginalne części zamienne

Wkrótce

Bezpieczny montaż

Wkrótce

Skontaktuj się z nami już dziś.